Wykaz pracowników pedagogicznychW Szkole Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki zatrudnionych jest 40 pracowników, w tym:
- 34 nauczycieli,
- 6 pracowników administracji i obsługi.
Pracownicy:
- 26 nauczycieli dyplomowanych,
- 4 nauczycieli mianowanych,
- 4 nauczycieli kontraktowych,
- 1 sekretarka
- 1 kierowca
- 1 konserwator
- 3 sprzątaczki

Oddziały:
-12 oddziałów szkolnych,
- 3 oddziały przedszkolne (zerówki).
W klasach I – III - 6 oddziałów,
W klasach IV - VI -6 oddziałów.