Pedagog szkolny


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
mgr Agnieszka Kamińska

poniedziałek
830 – 1430

wtorek
800 - 1130


środa
830 – 1430

czwartek
830 – 1300

piątek
830 – 1330Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI

Pedagog szkolny w ramach zajęć korekcyjno – kompensacyjnych realizuje Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI – kompleksowy system pomocy dla uczniów z dysleksją. Uczestnikami programu są uczniowie ze stwierdzoną dysleksją, dysortografią, dysgrafią a także mający dysfunkcje rozwojowe oraz deficyty w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych, percepcji słuchowej.


Działalność Punktu Konsultacyjnego w roku szkolnym
2017/2018


Dyżur logopedy (mgr Mariusz Jesiołowski) – w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 8.30 – 12.30


  Dyżur psychologa (mgr Bogusław Dąbrowa) - terminy ruchome:
  4 października w godz. 8. 45 – 12. 45
  23 października w godz. 8. 45 – 12. 45
  4 grudnia w godz. 8. 45 – 12. 45

  Pozostałe terminy będą ustalone i podane do informacji.
  W celu uniknięcia kolejki do specjalistów, proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym w celu ustalenia konkretnej godziny spotkania.

  GDY RODZICE WYJEŻDŻAJĄ DO PRACY ZA GRANICĘ… CO KONIECZNIE TRZEBA ZROBIĆ PRZED WYJAZDEM?

  Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy oboje rodzice (rodzic będący jedynym opiekunem) wyjeżdżają za granicę a dzieci pozostawiają pod nieformalną opieką kogoś z rodziny. Osoba ta nie posiada jednak prawa opieki nad dzieckiem i nie może decydować w sprawie dziecka oraz podejmować decyzji wiążących np. wyjazd na wycieczkę klasową, badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej, wykonanie zabiegu operacyjnego w szpitalu. To powoduje, że dziecko nie będzie mogło korzystać z praw i przywilejów mu przysługujących z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej (brak opiekuna w kraju, pod którego pieczą pozostaje dziecko).
  Z tego też powodu rodzice (rodzic) muszą koniecznie przed wyjazdem za granicę :
  1.Porozmawiać z dzieckiem, wyjaśniając powód wyjazdu, ustalić formy kontaktowania się z dzieckiem, nazwać swoje obawy i nadzieje oraz wysłuchać nadziei i obaw dziecka;
  2.Powiadomić wychowawcę (pedagoga szkolnego) o planach związanych z wyjazdem i ustaleniach poczynionych w zakresie nauki i zachowania ucznia – wychowawca (pedagog szkolny) wskaże czynności i okoliczności niezbędne dla zapewnienia dziecku korzystnej dla niego sytuacji prawnej;
  3.Dokonać wyboru jednej z trzech możliwości:
  I - Złożenie przez rodzica, zanim wyjedzie za granicę wniosku do sądu rodzinnego o przeniesienie na czas wyjazdu opieki prawnej nad dzieckiem na wskazaną osobę (np. babcię, ciocię, siostrę) lub ustanowienie pełnomocnictwa notarialnego;
  II - Złożenie do sądu wniosku przez osobą, która jest faktycznym opiekunem dziecka o ustanowienie jej na czas wyjazdu rodziców/rodzica za granicę opiekunem prawnym dziecka;
  III - Podanie przez rodzica wyjeżdżającego lub przebywającego za granicą adresu doręczeń w kraju.

  W przypadku, kiedy w szkole istnieje konieczność podjęcia przez rodzica decyzji dotyczącej dziecka (zagrożone dobro dziecka w jakiejkolwiek sferze: dydaktycznej, zdrowotnej, wychowawczej) i nie będzie możliwości skontaktowania się z nim, bo będzie przebywał za granicą a uzyskane dane będą świadczyć o nieuregulowanej sytuacji prawnej dziecka, wówczas szkoła ma prawny obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny ( art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).


  10 ZASAD RODZICIELSKIEGO WYCHOWANIA
 • Obfita miłość
  Konstruktywna dyscyplina
  Wspólne spędzanie czasu
  Zaspokojenie osobistych potrzeb wszystkich członków rodziny
  Rozwijanie wzajemnego szacunku w rodzinie
  Uczenie odróżniania dobra od zła
  Prawdziwe słuchanie
  Służenie radą
  Rozwijanie niezależności
  Poczucie realizmu życiowego

 • Aby zbliżyć się do ideału rodzica……( PDF ) czytaj więcej...