Z życia szkoły


DZIECKO W SIECI


Dziecko w Sieci ( czytaj więcej...)

Podsumowanie pracy zespołu TIK


Podsumowanie pracy zespołu TIK

Nowe narzędzia pracy z uczniami są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed nami współczesna edukacja, bowiem książka i zeszyt to już dzisiaj anachronizm. W naszej szkole pracowały dwa zespoły ds. TIK. W ramach wspólnej działalności udało się nam wypracować nowe, skuteczne metody pracy, zgromadzić i utworzyć biblioteczkę tzw. „dobrych praktyk”. Koleżeńska wymiana doświadczeń edukacyjnych oraz kontakty z nauczycielami z innych szkół w województwie, wreszcie samokształcenie, to doskonała forma wzbogacania warsztatu pracy. Wszyscy wiele się od siebie nauczyliśmy. Efektem tych poczynań było przeprowadzenie szeregu bardzo interesujących lekcji z wykorzystaniem TIK- co niewątpliwie miało przełożenie na wzrost poziomu jakości kształcenia i wychowania w szkole. Projekt się zakończył, ale Cyfrowa Szkoła nie. Proces poznawania i stosowania narzędzi TIK trwa w Szkole Podstawowej w Sieniawie im. T.Kościuszki i będzie kontynuowany, ponieważ baza narzędzi komunikacyjno-informacyjnych jest tak bogata, że kolejne jej tajniki najlepiej poznaje się w codziennej pracy z uczniem, uczestnicząc w ciągłym procesie uczenia się.

Bożenna Bednarska- Dyrda


Dokumenty w formacie PDF, WORDIDĘ DALEJ – MODUŁ I – MATERIAŁ DODATKOWY


PAKIET NARZĘDZI TIK NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ( PDF )

PAKIET NARZĘDZI TIK NA LEKCJE PRZEDMIOTOWE ( PDF )(CYFROWA SZKOŁA) MODUŁ II ( PDF )
(CYFROWA SZKOŁA) POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI (zapisz)


(CYFROWA SZKOŁA) MODUŁ III ( PDF )
(CYFROWA SZKOŁA) FORMULARZ KONSPEKTU(1) (zapisz)


(CYFROWA SZKOŁA) MODUŁ IV ( PDF )

(CYFROWA SZKOŁA) POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI (zapisz)


(CYFROWA SZKOŁA) MODUŁ V ( PDF )
(CYFROWA SZKOŁA) Pakiet narzędzi TIK na lekcji ( PDF )
(CYFROWA SZKOŁA) TIK na zajęciach pozalekcyjnych ( PDF )
(CYFROWA SZKOŁA) Narzędzia TIK (zapisz)
(CYFROWA SZKOŁA) ZADANIE NAUCZYCIELA W MODULE V (dla chętnych) (zapisz)


(CYFROWA SZKOŁA) Material_01_tresc_modulu_VI ( PDF )
(CYFROWA SZKOŁA) Material_02_karta_projektu_pusta_(1) (zapisz)
(CYFROWA SZKOŁA) Material_03_karta projektu_wypelniona ( PDF )
(CYFROWA SZKOŁA) Material_05_EZI_zeszyt_inspiracji_2008 ( PDF )


(CYFROWA SZKOŁA) MODUŁ VII ( PDF )


Cyfrowa szkoła


Od września 2012r. w Szkole Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki realizowany jest program
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych.
„ Cyfrowa szkoła”- tak nazywa się przedsięwzięcie- opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych
jej zadań jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój dzieci w tej dziedzinie
odbywa się w klasach, poprzez działania odpowiednio przygotowanych nauczycieli, świadomych korzyści
edukacyjnych z wykorzystania TIK. Szkoła poprzez rozwiązania technologiczne umożliwia prowadzenie nauczania
w każdym czasie i miejscu, w którym przebywa uczeń, a więc również poza nią , także w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Podjęcie ambitnych planów rozwijania TIK w edukacji ocenia się jako kluczowe dla procesu realizacji
strategicznych założeń dotyczących budowania kapitału ludzkiego i gospodarki opartej na wiedzy.
Osiągnięcie głównego celu programu jest możliwe dzięki doposażeniu placówki w już istniejące nowoczesne
pomoce dydaktyczne i inny niezbędny sprzęt. Są to m.in.:
- mobilne komputery dla uczniów,
- laptopy do wykorzystania przez nauczycieli,
- drukarki,
- tablice interaktywne,
- projektory multimedialne,
- ekrany projekcyjne
- jeden wizualier.
Szkoła Podstawowa w Sieniawie jest jedną z nielicznych na Podkarpaciu, realizującą w/w program,
a przygotowanie dzieci w tym zakresie rozszerzy ich możliwości funkcjonowania w późniejszym życiu
społeczno- zawodowym.

Krystyna Pieczonka


Odszedł od nas nasz wielki Rodak…

W najbliższą sobotę (21 kwietnia) odprowadzimy na miejsce wiecznego spoczynku naszego wielkiego Rodaka – Pana Kazimierza Michalskiego, którego długą historią życia można by wypełnić kilka życiorysów. Pan Kazimierz od najmłodszych lat związany był z naszym sieniawskim grodem. Tutaj przyszedł na świat, tutaj też spędził najlepsze lata swojego dzieciństwa. Jego ojciec prowadził sklep, pomagała mu w tym żona, która także zajmowała się wychowaniem siódemki dzieci. Po śmierci ojca, a pan Kazimierz liczył wtedy zaledwie 10 wiosen, jego mama sama zajęła się prowadzeniem sklepu, który był źródłem utrzymania licznej rodziny. Po ukończeniu szkół w Sieniawie i Jarosławiu rozpoczął studia na uniwersytecie lwowskim, na wydziale prawa. Po ukończeniu studiów oraz zdaniu egzaminu sędziowskiego, powrócił do Sieniawy, gdzie podjął pracę w sądzie grodzkim. Tutaj też poznał swoją przyszłą żonę Janinę, którą poślubił w 1934. Trzy lata później urodził się ich jedyny syn – Andrzej. Szczęście rodzinne Michalskich nie trwało jednak zbyt długo, o co postarały się okupacyjne władze sowieckie. W 1940 roku do drzwi mieszkania Michalskich niespodziewanie zapukało NKWD. Młodzi małżonkowie wraz z dzieckiem zostali skazani na deportację na wschód. Pan Kazimierz opowiadał, że gdy w samochodzie swoich oprawców opuszczał Sieniawę, kątem oka zauważyłem stojącą obok kościoła zapłakaną mamę, która żegnała ich znakiem krzyża. Na zesłaniu rodzina Michalskich została rozdzielona na długie lata. Pan Kazimierz wywieziony został do Kazachstanu, zaś jego żona z synem trafiła na Daleki Wschód, aż do Indii. Nie widzieli się 7 lat. Spotkali się dopiero w Anglii, gdzie pan Kazimierz dotarł wraz z armią Andersa. Zamieszkali w Oxfordzie, tam też wiedli szczęśliwe życie. Przed trzema laty zmarła żona pana Kazimierza. której doczesne szczątki spoczęły, zgodnie z jej ostatnią wolą, na sieniawskim cmentarzu. Pan Kazimierz, w trakcie ubiegłorocznego pobytu w Sieniawie zwiedził nasz gród, którym był zauroczony. Chciał tu spędzić jesień swojego życia. Marzył o tym, aby Sieniawa ponownie stała się jego Miastem. Chętnie spotykał się z młodzieżą przekazując im jako świadek niezakłamaną prawdę o okupacji i tragicznych losach tych, którzy trafili w tryby i mechanizmy zła i śmierci. Z tą młodzieżą chciał się ponownie spotkać w poświąteczną środę. Niestety, do tego spotkania już nie doszło. Ufamy, że Pan życia i śmierci, który dopomógł Panu Kazimierzowi „wyjść z otchłani zesłania”, przyjmie go do wiecznej chwały swojego królestwa, gdzie po długim, trudnym i pracowitym ludzkim życiu będzie weselił się „Bożą pomocą”. Najbliższym osobom Pana Kazimierza, w tym jego synowi – Panu Andrzejowi Michalskiemu, nasza społeczność szkolna składa wyrazy serdecznego współczucia, łącząc się z nimi w żałobie, ale też w modlitwie i chrześcijańskiej nadziei, gdyż „Ci którzy szukają prawdy nie pójdą na zatracenie...”. Drogi nam śp. Kazimierzu! Spoczywaj w pokoju!


Tylko u nas ...


Pan Kazimierz Michalski, sędzia, więzień lagrów sowieckich, uczestnik walk o Monte Cassino, najstarszy absolwent naszej szkoły, po raz drugi zaszczycił nas swoją obecnością( 13 grudnia 2011r.).Spotkanie miało charakter kameralny. Przy nastrojowych, świątecznych kolędach, poznaliśmy niezwykłe koleje
życia ( 103 letniego) bohatera wydarzenia. Przy okazji, nasz Gość honorowy, zwrócił się z apelem do uczniów, by szanowali pracę nauczycieli i docenili fakt, że mają możliwość powszechnej edukacji.
Prosił, by skorzystali z życiowej szansy- realizowali swoje plany i osiągali zamierzone cele. Słowa te były bardzo budujące, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. 27 lutego 2012r. pan Michalski będzie świętował swoje 104. urodziny. Z tej okazji pragniemy Jubilatowi złożyć życzenia następnych długich lat życia w zdrowiu i szczęściu. Wszystkiego najlepszego, Panie Kazimierzu! Czekamy na kolejną wizytę!

Uczniowie , nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki21 maj21 maja 2011r. zapisze się w naszej pamięci jako szczególna data i wyjątkowe
Święto Szkoły.Tego dnia odwiedził nas Gość honorowy- Pan Kazimierz Michalski,
najstarszy absolwent i zarazem najstarszy ( 103 letni) mieszkaniec naszego miasteczka.
Z niezwykłą uwagą i wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy historii życia
naszego Bohatera(który przeżył dwie wojny światowe i zesłanie do rosyjskiego gułagu, piastował
wysokie stanowisko w sądzie grodzkim, z żoną miał dramatyczne rozstania i
powroty, a na koniec-w wieku 101 lat potrafił obezwładnić złodzieja!). Jego życiorys
mógłby posłużyć za kanwę scenariusza filmowego, gdyby nie fakt, że to nie fikcja
literacka, tylko rzeczywistość.
Panie Kazimierzu, jesteśmy dumni, że poświęcił nam Pan swój cenny czas, a na
tablicy pamiątkowej możemy odczytać Pana imię i nazwisko.
Serdecznie zapraszamy ponownie! Do zobaczenia!